Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Betere kansen voor weidevogels in natuurgebied Ottershagen bij Ootmarsum

In het Twentse natuurgebied Ottershagen ten noordoosten van Ootmarsum zijn een aantal maatregelen doorgevoerd die de overlevingskansen voor weidevogelkuikens moeten helpen verbeteren. De maatregelen komen voort uit een ontwikkelingsplan dat is gemaakt in een samenwerking tussen de LTO Noord-afdeling Noord Oost Twente, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, de wildbeheereenheid, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum en de coƶperatie Gebiedscollectief Noord Oost Twente.

Een van de uitgevoerde maatregelen is het aanpassen van de plasdras-gedeelten in het gebied. Die bevatte diepere watergeulen en was daardoor aantrekkelijk geworden voor ganzen. De ganzen verdreven de weidevogels. De plasdras is veel minder diep gemaakt en bovendien is de windmolen die water het gebied inpompte vervangen door een elektrisch pompje, waarmee waterstand veel beter is te regelen.

Omdat bomen en struiken kunnen fungeren als uitkijkpost voor roofvogels zijn in het gebied Ottershagen de houtsingels met opgaande bomen, zoals eiken, omgevormd naar hakhoutsingels. Ook zal er de komende weken een schrikdraadraster worden geplaatst met als doel vossen tegen te houden.

bron: Nieuwe Oogst, 06/04/19