Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Er is meer inzet nodig om weidevogel te behouden

Veel mensen en partijen zetten zich in voor de weidevogels, maar er is meer nodig. Dat is de conclusie die werd getrokken tijdens de Weidevogelkennisdag die op woensdag 21 maart in Joure werd gehouden. Circa 150 deskundigen van binnen en buiten de provincie Friesland deelden daar de nieuwste inzichten en praktische kennis over weidevogels. Van ruige mest, hoger waterpeil tot veranderingen in beleid en onderwijs. In Friesland lijkt er een stabilisatie in het aantal broedparen in gebieden met weidevogelbeheer. Dat betekent nog niet dat het goed gaat met de weidevogels. Nog te weinig kuikens worden ‘vliegvlug.’

Onderzoekers Ernst Oosterveld van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen vertelden over de effecten van een hoog waterpeil en het gebruik van ruige mest. Dit zorgt voor meer voedsel voor de weidevogel. Ruige mest is voedsel voor wormen, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de kievit. Ook legden ze uit hoe boeren een hoog waterpeil in de bedrijfsvoering kunnen toepassen.

Onderzoeker Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research gaf aan dat 20% natuurgras inpasbaar is in de bedrijfsvoering als ruwvoer, zonder verlies van melkproductie. Dit betekent lagere bedrijfskosten, betere diergezondheid en meer biodiversiteit. Ook zijn veranderingen in het landbouwbeleid en onderwijs nodig. De omslag naar natuurinclusieve landbouw en de omschakeling van denken is daarbij erg belangrijk. Ook is er behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Bijvoorbeeld door vergroening te koppelen aan een inkomenstoeslag.

bron: Provincie Friesland, 21/03/18