Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Meer moerasvogels en minder akker- en weidevogels in provincie Groningen

Door de uitbreiding van moerasgebieden in de provincie Groningen zijn er de afgelopen tijd veel bijzondere vogelsoorten bij gekomen, zoals de zeearend en de witvleugelstern. Aan de andere kant is er ook een afname van weidevogels en akkervogels, vooral van de kieviet en de wulp. Verder is het aantal grootschalige open gebieden in de provincie kleiner geworden. Dat blijkt uit het rapport 'De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen', dat elke 2 jaar verschijnt. 

Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt 'niet ontevreden te zijn' over het rapport. "De resultaten zijn niet verrassend, eerder een bevestiging van trends. Het rapport ook laat zien dat gericht natuurbeheer werkt. Zo is de ontwikkeling van nieuwe moerasgebieden rondom het Zuidlaardermeer en in 't Roegwold in Midden-Groningen goed geweest voor sommige bijzondere vogelsoorten." 

Zorgen 
Toch zijn er ook zorgen als het gaat om bepaalde soorten weidevogels en akkervogels. Staghouwer wijst op de maatregelen die de provincie neemt voor deze soorten, zoals de aanleg van het weidevogelreservaat in de Medenertilsterpolder. Voor de vogels in het Waddengebied die soms te lijden hebben onder de komst van windmolens, wil de provincie broedeilanden aanleggen. Een voorbeeld is het broedeiland voor Noordse Sterns bij de Punt van Reide en Oterdum. 

Biodiversiteit
Om de biodiversiteit te behouden en vergroten is de provincie op dit moment druk bezig om boeren te helpen over te stappen op biologische landbouw. De komende tijd gaat dat door. Ook houdt de provincie bij haar ruimtelijk beleid rekening met de diversiteit van het Groninger landschap. Windmolens, zonneparken, agrarische bedrijven en bossen die worden aangelegd of gebouwd, moeten ook echt passen in het landschap.

Het rapport 'De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen' is nog niet op de site van de provincie beschikbaar.

bron: Provincie Groningen, 28/11/17