Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Meest recente informatie over predatie en weidevogels samengevat in factsheet

Vogelbescherming Nederland heeft in een factsheet de meest recente informatie over predatie en weidevogels samengebracht. De factsheet maakt inzichtelijk wat predatie is, waarom het een probleem is voor weidevogels, wie de predatoren zijn en waarom er steeds meer predatoren komen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe er aan herstel van weidevogels gewerkt kan worden en hoe iemand keuzes in het beheer kan maken aan de hand van een afwegingskader.

Simpele oplossingen voor het opheffen van schadelijke effecten van predatie op de weidevogelstand bestaan niet. De sleutel ligt bij landschapsinrichting; meer vochtig en kruidenrijk grasland, een hoger waterpeil, en later en gefaseerd maaien. Daarnaast is er jaarrond onderzoek nodig naar de voedselvoorziening en het terreingebruik van predatoren. Vogelbescherming Nederland is financier van een grootschalig onderzoek dat hiertoe in 2018 is gestart.

Zie voor meer informatie Factsheet Predatie op de site van Vogelbescherming Nederland.

bron: Vogelbescherming Nederland, 07/05/19