Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Natuurorganisaties Achterhoek zoeken weidevogelboerderijen

Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Weidevogelgroep Berkel & Slinge, Weidevogelvereniging Achterhoek en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) zijn op zoek naar boerenbedrijven in open weidegebieden in de Achterhoek die geschikt zijn als weidevogelboerderijen. 

Weidevogelboerderijen zijn boerderijen die beschouwd kunnen worden als een brongebied voor weidevogels in hun omgeving. Vanuit zo’n brongebied kunnen de jonge vogels uitvliegen naar een nieuw territorium. Een weidevogelboerderij kan uitgroeien naar een natuurinclusieve boerderij, waar meerdere bedrijfsonderdelen aan de hand van een ondernemersplan aan kunnen worden toegevoegd. Een weidevogelboerderij kan bij voorbeeld fungeren als toeristische trekpleister voor de Achterhoek. Er zijn diverse adviesorganen die ondersteuning bieden.

Voor geïnteresseerde boeren wordt binnenkort een informatieavond georganiseerd. Een ervaren natuurinclusieve boer en een deskundig adviseur zullen uitgebreid ingaan op alle facetten van natuurinclusieve boerderijen. Ook zullen ze alle verdere eventuele vragen beantwoorden. Aansluitend zal komend voorjaar voor deze boeren een excursie worden georganiseerd op een natuurinclusieve weidevogelboerderij.

Geïnteresseerde boeren kunnen zich aanmelden via info@de-vala.nl

bron: GNMF, 11/09/17