Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Recordaantal nesten weidevogels gevonden in Land van Heusden en Altena

De leden van de Weidevogelbescherming Land van Heusden en Altena hebben dit jaar 651 nesten van weidevogels gevonden en zo veel mogelijk beschermd. In 2016 ging het maar om 526 nesten en in 2015 werden 550 nesten gevonden en beschermd. De belangrijkste groei van het aantal nesten was er bij de kievit, grutto, tureluur en wulp. De toename is te verklaren doordat het zoekgebied is uitgebreid dankzij de beschikbaarheid van meer vrijwilligers. En bij Veen is een nieuwe zoekgroep gestart. Daarnaast konden veel kuikens beschutting vinden in de vorig jaar aangelegde plasdrasweilanden. In Hank verdubbelde het bestand zich in één jaar op precies dezelfde hoeveelheid hectaren. 

bron: Brabants Dagblad, 15/09/17