Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Timing BTS tellingen in 2018

LandschappenNL heeft op basis van data van gevonden legsels en tellingen in enkele goede gruttogebieden onderstaand advies aan tellers opgesteld met betrekking tot de periode voor het uitvoeren van de twee BTS-tellingen om het broedsucces van de grutto te kunnen bepalen.

  • Broedparentelling van 28 april tot en met 13 mei
  • Gezinnentelling tussen 23 mei tot en met 10 juni

De start van het broedseizoen was in 2018 voor de grutto ruim een week later dan in 2017. Daarom liggen de adviesperioden ook later dan in 2017. Zo worden de laat beginnende broedparen (veelal) nog meegenomen en zijn er (hopelijk) nog weinig vroege vertrekkers zijn vanwege het verloren gaan van legsels. Gebieden waar de eerste grutto’s relatief vroeg met de eileg zijn begonnen (eerste week april) kunnen het beste geteld worden in het eerste deel van beide adviesperioden en gebieden waar de eerste grutto’s relatief laat zijn begonnen met de eileg (tweede week april of later) in het tweede deel van beide adviesperioden