Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Ervaringen uit het veld

Drone "ziet" zes nesten, waaronder tureluur met 5 eieren

Datum van ervaring: vrijdag 4 mei 2018
Waar: Landsmeer, Perceel iets noordelijk van het ilperveld
 
Vanmorgen kwam bij ons de drone-ploeg van Water, Land en Dijken. Er werd vanaf half zes gevlogen boven een perceel grasland. De aanwezige grondmist mocht aanvankelijk voor het menselijk oog de waarneming wat moeilijker maken, de warmtegevoelige camera onder de drone had er geen enkele moeite mee. In totaal werden zes nesten gevonden die door de grondploeg gemarkeerd konden worden. Driemaal tureluur (waarvan 1 met vijf eieren), tweemaal slobeend en eenmaal kievit. Daarnaast zagen we, naast de al bekende nesten, nog kievitpullen en enkele jonge haasjes en een paar volwassen hazen. Het is verbazingwekkend te zien wat de warmtegevoelige camera registreert. Zaak is wel dat er voldoende temperatuurverschil moet zijn tussen de warmtebron (broedende vogel, haas) en het omringende veld. Toen de fel schijnende zon het landoppervlak teveel had opgewarmd kon de camera niets meer onderscheiden. En waren alle accu's ook leeg. Vroeg op voor de drone is zeker de moeite waard!
Reacties
 
Door: Martin van de Reep op maandag 7 mei 2018 om 21.46
We moeten het niet mooier maken dan het is. Het ontkennen dat er voor dit systeem nog heel veel werk te doen is aan het verbeteren van de software, kan alleen maar tot stagnatie van het proces leiden. Zo wordt elke in het veld aanwezige rustende vogel als warmtebron opgemerkt en is er geen onderscheid tussen een slapende en een broedende vogel aan te merken. Hazen hebben een andere vorm en zijn om die reden makkelijk te herkennen. Ook legsels die incompleet zijn, en nog niet bebroed worden, worden niet als warmtebron herkend. Ik kreeg 75 stippen aangeboden terwijl er in het veld slechts een tiental nesten werden aangetroffen. Als laatste wil ik opmerken dat het heel eenvoudig was om tijdens de dronevlucht het aantal broedparen van de scholekster vast te stellen. Elk paar attaqueerde de drone die op 35 meter hoogte vloog.


Reageer op deze ervaring